Rok szkolny 2012-2013

18.09.2012- Próbna ewakuacja


W dniu 18.09.2012 r. odbyła się próbna ewakuacja ośrodka. Celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53