Przedszkole Specjalne

Głównym celem przedszkola specjalnego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz przygotowywanie ich do podjęcia nauki w szkole. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci od 3 roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi np. autyzmem, uszkodzeniem narządu wzroku, słuchu lub niepełnosprawnością ruchową, wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod nauczania.

Przedszkole Specjalne zapewnia dzieciom pomoc:

- psychologiczną,
- pedagogiczną,
- logopedyczną,
- rehabilitacyjną.

W pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych stosowane są zróżnicowane metody i formy dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków m. in.: stymulacja polisensoryczna, programy aktywności Knillów, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy integracji sensorycznej i inne.


image01 image02 image03 image04
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53