Plan działań na rok szkolny 2020/2021

Problem priorytetowy: Zbyt mała dbałość o własne zdrowie w obecnej sytuacji epidemicznej.

Cel: Wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie: zagrożeniach, czynnikach wpływających na zdrowie oraz higienie pracy w obecnej sytuacji epidemicznej.

Kryterium sukcesu: Zwiększy się świadomość oraz wiedza na temat dbałości o zdrowie i higienę pracy całej społeczności szkolnej.

ZADANIA:
1. Podniesienie świadomości i wiedzy całej społeczności szkolnej dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.
2. Podejmowanie różnorodnych działań skierowanych na zdrowie psychiczne i rozwój społeczny. Skierowanie aktywności uczniów w stronę osób potrzebujących.
3. Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem z życiu codziennym - kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach (m. in. wynikających z izolacji).
4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy i nauki w placówce.

Nasze działania:
1. „O zdrowie dbam, czyste ręce mam”. We wrześniu wychowawcy klas we współpracy z pielęgniarką szkolną przeprowadzili warsztaty związane z higieną mycia rąk, zapoznali uczniów z pozytywnymi aspektami noszenia maseczek oraz przypomnieli o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemicznej. (wrzesień).
2. 2 października obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu – przecież warto o nim pamiętać każdego dnia 

image01 image01 image01

3. Miesiąc październik upłynął pod hasłem „Witaminy schowane w warzywach i owocach” Dzieci z klas SP wzięły udział w zajęciach warsztatowych zachęcających do spożywania zdrowych przekąsek, a także soków i przetworów oraz sałatek z nich przygotowywanych. Brali udział w wycieczkach do szklarni i zbiorze świeżych warzyw.
image01 image01 image01
4. W tym roku nie mamy możliwości prowadzenia wspólnych imprez i spotkań okolicznościowych postanwiliśmy więc, że raz w miesiącu przez cały rok szkolny będziemy organizować na terenie klas wybrane przez uczniów „święto nietypowe”, np. Dzień Jabłka, Święto Kolorów, Święto Herbaty, Dzień Szpilek czy Dzień Życzliwości.
image01 image01 image01
5. Społeczność szkolna chętnie włącza się w akcje charytatywne organizowane np. pod patronatem MEN, przygotowując świąteczne upominki dla pacjentów szpitala oraz kartki okolicznościowe dla dzieci przewlekle chorych i osób starszych.
image01 image01© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53