Świetlica

Wychowankowie dojeżdżający do placówki po zakończonych zajęciach lekcyjnych spędzają bezpiecznie czas w świetlicy szkolnej, oczekując na powrót do domu. Mają jednocześnie możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach plastycznych, technicznych oraz muzyczno – rytmicznych prowadzonych w świetlicy, a także ruchowych - na placu zabaw.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.30-15.30.


image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53