Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Ośrodku działa także Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Kształcenie uczniów w tej szkole nastawione jest na zdobycie przez nich umiejętności w zakresie: gospodarstwa domowego, dekoratorstwa, krawiectwa, tkactwa, hafciarstwa, ceramiki, ogrodnictwa, stolarstwa, prac inwentarskich.

Podczas zajęć gospodarstwa domowego uczniowie opanowują umiejętności związane z posługiwaniem się narzędziami użytecznymi w pracach domowych, sprzętem AGD, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, przygotowują proste potrawy. Przyswajają także tajniki pielęgnacji roślin i prac ogrodniczych.

W pracowniach dekoratorskich uczniowie wykonują przedmioty użytkowe, dekoracyjne stosując różne techniki plastyczne. Powstają w nich dekoracje z masy solnej, gipsu, biżuteria, gobeliny i wiele innych wyrobów. Prace uczniów często prezentowane są na wystawach, kiermaszach oraz konkursach.

W ramach zajęć w pracowni ceramicznej uczniowie modelują w glinie i masach plastycznych. Wytwarzają piękne naczynia i upominki, doskonalą przy tym sprawność manualną i rozwijają zmysł artystyczny.

W pracowni stolarskiej uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami do obróbki drewna, metalu, mas plastycznych, itp. Pod kierunkiem nauczyciela wykonują różnorodne przedmioty użytkowe.

Niedawno w placówce na potrzeby zajęć przysposobienia do pracy utworzony został park zwierząt. Pod kierunkiem nauczyciela wychowankowie uczą się wykonywania prac inwentarskich, opieki nad zwierzętami, dbałości o dobrostan zwierząt, przygotowania pasz i karmienia zwierząt. W Ośrodku hoduje się króliki, ptactwo ozdobne, różne rasy owiec i kóz, daniele, jelenie sika i wiele innych gatunków zwierząt.

Szkoła zapewnia wychowankom zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i inne o charakterze terapeutycznym (w zależności od potrzeb).

Młodzież odbywa praktyki zawodowe w kuchni, na stołówce, w parku zwierząt.


image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53