Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie zapewnia też opiekę dzieciom i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych mogą przebywać wychowankowie w wieku od 3 do 25 lat. Praca w oddziałach odbywa się w małych grupach, liczących do 4 osób. Obecnie w placówce jest 5 oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych.
Wychowankowie w zależności od potrzeb uczestniczą w zróżnicowanych zajęciach specjalistycznych: terapii logopedycznej, rehabilitacji, integracji sensorycznej, hipoterapii, terapii psychologicznej.


image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53