Grupa wsparcia

„Wychowanie dzieci to radość i partyzantka zarazem”-(E. Asner)


Od 2012 roku w naszej placówce działa Grupa Wsparcia dla Rodziców.
Grupę prowadzą:
Milena Kruk- logopeda, Monika Kacicka oligofrenopedagog - (założycielki Grupy)
Beata Kosieradzka- oligofrenopedagog, wychowawca internatu
Natalia Jagodzińska- psycholog, terapeuta
Agnieszka Janik- logopeda

Głównym założeniem Grupy jest integracja rodziców poprzez wymianę informacji i doświadczeń z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Wychowywanie dziecka niepełnosprawnego jest wielkim wyzwaniem, któremu rodzic musi stawić czoła.
Grupa łączy osoby o zbliżonych doświadczeniach życiowych zmagającymi się z podobnymi trudnościami, na jakie napotykają rodzice.
Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone są także zajęcia psychologiczno - warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne. Spotkania umożliwiają odreagowanie stresów i napięć dnia codziennego.

ZASADY DZIAŁANIA GRUPY:
1. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej.
2. Grupa zrzesza osoby o podobnych doświadczeniach życiowych na zasadach dobrowolności.
3. Działania Grupy Wsparcia podporządkowane są wewnątrzgrupowym celom i mechanizmom kontroli.
4. Członkowie Grupy są dyskretni i lojalni.
5. Skład Grupy może się zmieniać w ciągu czasu jej działalności.

CELE GRUPY WSPARCIA:
- odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby;
- dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemów;
- zdobywanie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności dziecka;
- zaspokojenie potrzeby kontaktów społecznych w grupie;
- zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych;
- zaspokojenie potrzeb altruistycznych- przez pomoc innym mogę pomóc sobie;
-wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa;
- poznanie mocnych i słabych stron i praca nad nimi.

Plan działania na rok 2015/2016
1. Co ja czuje gdy moje dziecko wybucha złością? Jak radzić sobie ze swoją złością.
2. Jak zapobiegać atakom złości i jak sobie radzić ze złością dziecka?
3. Jak sobie radzić ze stresem? Techniki relaksacyjne.
4. Jak radzić sobie z emocjami.
5. Postawy rodzicielskie.
6. Jak motywować dziecko.
7. Autyzm to nie koniec świata – warsztaty z wykładami.
8. Spotkania ze specjalistami (rehabilitantami, logopedami )
9. Zajęcia wspólne z dziećmi (metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne)
10. Wspólne wyjazdy ( kino, teatr)


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53