Historia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie (d. Nowy Dwór - nazwa miejscowości została zmieniona decyzją administracyjną w 2002 r.) mieści się w budynku przedwojennym, który kiedyś był majątkiem rodziny Simonettich. W budynku tym, do 1945 roku, znajdował się Dom Spokojnej Starości. Od stycznia 1946 roku do 1981 roku, swoją działalność prowadził tu Państwowy Dom Dziecka. W 1980 roku do starego budynku dobudowany został nowy pawilon mieszkalny, obecnie mieści się w nim internat Ośrodka.

Z powodu niewystarczającej liczby placówek szkolnictwa specjalnego na naszym terenie, w 1982 roku powołano do życia Specjalny Zakład Wychowawczy, a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dyrektorem mianowany został pan Ryszard Krajewski. Pierwsze lata były okresem niezwykle ciężkim dla funkcjonowania Ośrodka, ponieważ kadra pedagogiczna nie była przygotowana do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Poza tym brak odpowiednich pomieszczeń dydaktycznych oraz niedostosowana baza lokalowa do potrzeb osób niepełnosprawnych, również nie ułatwiała pracy.

Dzieci do Zakładu przybywały bezpośrednio z domów rodzinnych, a także z Ośrodków w Ostródzie i Kętrzynie. Zostały utworzone 3 oddziały dydaktyczne i wychowawcze. Niestety pomimo tego, że dzieci przybywało, Ośrodek borykał się z ogromnymi brakami finansowymi. Na rynku brakowało również podstawowych artykułów spożywczych, sanitarnych, a nawet podczas zimy, opału. Pomimo problemów Ośrodek funkcjonował i z roku na rok działalność placówki przynosiła coraz to lepsze efekty. Kadra pedagogiczna podnosiła swoje kwalifikacje, co pozwoliło w sposób optymalny dobierać i wykorzystać właściwe metody dydaktyczno-wychowawcze w pracy z dziećmi. Nawiązany został kontakt z podobnymi Ośrodkami w województwie, a także z Ośrodkiem w Middelfart w Danii. Poprawie uległa również baza lokalowa, ponieważ wszystkie pomieszczenia Ośrodka zostały zmodernizowane i wyposażone w niezbędny sprzęt.

Zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez wybudowanie w 2002 roku windy dla osób niepełnosprawnych. To w ogromnej mierze ułatwiło poruszanie się osobom na wózkach po pomieszczeniach całego Ośrodka. Największym osiągnięciem, którym Ośrodek może się pochwalić, było wybudowanie w 2002 roku sali rehabilitacyjnej. Było to ogromne przedsięwzięcie, jednak warte wysiłku, bo sala spełnia nie tylko funkcję sportową, lecz również rehabilitacyjną. W 2002 roku Ośrodek rozpoczął prowadzenie hipoterapii, dzięki której dzieci mogą doświadczyć bliskości koni, a to ma na nie ogromnie pozytywny wpływ. W 2004 roku wybudowany został pawilon do hipoterapii, dzięki czemu zajęcia rehabilitacyjne można prowadzić niezależnie od pogody.

© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53