EEG- Biofeedback

Od 2006 roku w ośrodku prowadzona jest terapia nowoczesną metodą medycyny klasycznej EEG Biofeedback. Jej działanie polega na wykorzystaniu plastyczności mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia i komórki nerwowe. Terapię EEG Biofeedback stosuje się zarówno w profilaktyce rozwiązywania problemów szkolnych ,czy emocjonalnych, jak i w leczeniu wielu chorób. Wskazana jest m. in. u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, procesu uczenia się, koncentracji uwagi, zaburzeniami psychosomatycznymi, samooceny, depresją, lękiem i napadami paniki, zaburzeniami snu, a także: przy przewlekłych bólach, w terapii tików i zespołu Touretta.


image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53