Integracja sensoryczna

W ośrodku prowadzona jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Zajęcia z wychowankami Ośrodka i z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą trzej wykwalifikowani terapeuci. Placówka dysponuje w pełni wyposażoną salą do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

Terapia SI koryguje nieprawidłowości w zakresie: postawy, koordynacji ruchowej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, funkcji poznawczych. Wpływa na poprawę sprawności w zakresie dużej i małej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowych i słuchowych, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.


image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53