O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie jest placówką oświatowo-wychowawczą przeznaczoną dla dzieci i młodzieży:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, także ze sprzężonymi postaciami niepełnosprawności, w wieku od 3 do 24 roku życia,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 roku życia. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Placówka przyjmuje dzieci i młodzież niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasi uczniowie mogą zamieszkać w internacie.
Obecnie ośrodek liczy 186 uczniów, z czego 58 jest objętych całodobową opieką w grupach wychowawczych.
Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w placówce na kilku poziomach. Uczniowie wszystkich szkół odbywają zajęcia w małych zespołach liczących do ośmiu osób. W oddziałach przedszkolnych i młodszych klasach szkoły podstawowej, a także w zespołach, w których są uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, zapewniona jest dodatkowa pomoc opiekunki.
Każdy uczeń szkoły realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów: pedagoga, logopedę, rehabilitanta, hipoterapeutę, psychologa.
W placówce prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, z którego korzystają dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Ośrodek położony jest w malowniczej okolicy niedaleko jezior i lasów, w odległości około 2 km od Morąga w województwie warmińsko - mazurskim.

Placówka posiada zróżnicowaną bazę lokalową Składają się na nie m. in.
- nowoczesny pawilon dydaktyczno-terapeutyczny z gabinetami specjalistycznymi,
- pracownie zajęć technicznych,
- sale rehabilitacyjne kompleksowo wyposażone,
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- pawilon mieszkalny wyposażony w windę zewnętrzną,
- stołówka z zapleczem kuchennym,
- pawilon i plac do hipoterapii,
- teren rekreacyjno-sportowy (boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plac zabaw, park do ćwiczeń siłowych na powietrzu wymurowane miejsce na ognisko),
- park zwierząt.


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53