Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski:

- prowadzi zawsze aktualną Gazetkę Samorządu Szkolnego informując o wszelkich działaniach, spotkaniach i przedsięwzięciach;
- ogłasza konkursy, które opracowuje, nadzoruje i podsumowuje;
- agituje do wszelkich akcji charytatywnych i ekologicznych;
- kultywuje tradycje związane z Polską, rodziną;
- organizuje dyskoteki szkolne;
- przygotowuje niespodzianki na różne okazje ( Dzień Chłopaka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.);
- uczestniczy w imprezach kulturalno-oświatowych;
- daje dobry przykład swoim kolegom i koleżankom;
- godnie reprezentuje swoją szkołę;
- poznaje i w miarę możliwości rozwiązuje problemy swoich kolegów i koleżanek;


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53