Skład zespołu ds. promocji zdrowia

1. Mariola Jurecka – wicedyrektor ds. dydaktycznych - szkolny koordynator SzPZ w SOSW w Szymanowie
kontakt – sosw@interia.pl, nr tel. 606 655 719
2. Joanna Waszkiewicz – lider zespołu SzPZ, nauczyciel
3. Katarzyna Kruszewska – nauczyciel
4. Eleonora Łapczyk – nauczyciel
5. Joanna Grobis – logopeda
6. Magdalena Strzylak – nauczyciel
7. Elżbieta Wiechowska – nauczyciel
8. Magdalena Grabarz – rehabilitant, specjalista rewalidacji
9. Jagoda Osiak – Czajkowska – pielęgniarka
10. Dorota Słodownik – pielęgniarka
11. Natalia Jagodzińska – psycholog
12. Beata Korzec – pedagog
13. Renata Szyszko – pomoc nauczyciela
14. Marzena Sawicka – pracownik administracji
15. Jolanta Niewiadomska – szefowa kuchni
16. Małgorzata Rucińska – rodzic
17. Marta Konieczna – rodzic© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53