Wczesne wspomaganie rozwoju

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania dla małych dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mają na celu: stymulację ich rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną, rozwijanie mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawnianie widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługowych i funkcjonowania w środowisku.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci: psycholodzy, logopedzi, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, neurologopeda, oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, terapeuci integracji sensorycznej.


image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53