Trochę historii...

Działania w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie rozpoczęliśmy w 2004 roku. W listopadzie 2007 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyłoniliśmy problem priorytetowy i w związku z nim rozpoczęliśmy wszechstronne działania mające na celu pogłębienie integracji i współpracy między pracownikami Ośrodka.


Listopad 2007 – P. dyrektor J. Witek odbiera wojewódzki certyfikat SzPZ


Dalsza analiza i obserwacja środowiska szkolnego ukierunkowała nas na działania mające na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród naszych uczniów i pracowników. Pozwoliło nam to uzyskać kolejny - drugi certyfikat SzPZ w 2010 roku.


Hania i Agnieszka z wojewódzkim koordynatorem SzPZ – p. Anią – 2012r.


Kolejne działania SZPZ nastawione były w sposób szczególny na kształtowanie i rozwijanie zachowań prospołecznych, prozdrowotnych oraz proekologicznych. Dzięki temu w 2012 r. uzyskaliśmy certyfikat SZPZ po raz trzeci.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Realizujemy treści programu prozdrowotnego, uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.
Od listopada 2018 do marca 2019 braliśmy udział, jako jedna z ośmiu szkół specjalnych w Polsce, w pilotażu koncepcji szkoły specjalnej promującej zdrowie i narzędzi do autoewaluacji działań.

W roku szkolnym 2020/2021 ubiegamy się o wojewódzki i krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie.© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53