Logopedia

Wszyscy wychowankowie ośrodka z zaburzeniami mowy i komunikacji objęci są specjalistyczną terapią logopedyczną. Placówka dysponuje trzema gabinetami logopedycznymi. Pracujący w nich logopedzi posiadają kwalifikacje w zakresie: wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagogiki i neurologopedii,

Gabinety logopedyczne wyposażone są w specjalistyczne urządzenia techniczne i pomoce wspomagające terapię osób z zaburzoną komunikacją m. in.: stymulator logopedyczny (urządzenie przeznaczone do polisensorycznego oddziaływania), echo-wibrator z rezonatorem (pełni funkcję echo-wibratora i umożliwia polisensoryczny odbiór przetransoformowanych sygnałów), instrumentarium logopedyczne, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, pomoce do ćwiczeń oddechowych, gry logopedyczne i inne pomoce urozmaicające terapię,

Podczas zajęć logopedzi stosują zróżnicowane metody i formy pracy:

- Metodę Tomatisa (stymulacja audio-psycho-linwistyczna), która usprawnia czynne słuchanie. Stosowana u dzieci z zaburzeniami mowy, z autyzmem, z zaburzeniami głosu, z dysleksją, z zaburzeniami koncentracji.

- Metodę Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (stymulacja słuchu dla dzieci od 3 roku życia), która poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji, czytanie, rozumienie mowy, komunikację, samoocenę, harmonizuje napięcie mięśniowe. Stosowana u dzieci z zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera, ADHD,

- Elementy metody werbo-tonalnej,

- Metodę krakowską,

- Elementy muzykoterapii,

- Programy aktywności Knillów i inne.


Uczniom, którzy nie porozumiewają się mową werbalną, wprowadzane są alternatywne formy komunikacji. Pracujący w ośrodku logopedzi prowadzą także zajęcia logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53