Hipoterapia

W Ośrodku prowadzone są zajęcia z hipoterapii. Placówka posiada 7 własnych koni, pawilon do hipoterapii, hipodrom. W pawilonie zajęcia są prowadzone niezależnie od pogody. W budynku krytej ujeżdżalni znajdują się pomieszczenia sanitarne oraz socjalne, w których można przygotować się do jazdy lub poobserwować przebieg zajęć na hali. Z zajęć korzystają wszystkie dzieci zakwalifikowane przez lekarza specjalistę. Uczniowie bardziej sprawni fizycznie biorą udział w zajęciach jazdy konnej. Niektórzy z nich należą do sekcji sportowej i uczestniczą w dodatkowych treningach. Mają także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na zawodach regionalnych i ogólnopolskich.

Hipoterapia ma szerokie zastosowanie terapeutyczne. Jej podstawowym celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej; poza tym: uzupełnia rehabilitację leczniczą, wywiera pozytywny wpływ na osobowość ucznia, wyzwala jego inicjatywę i aktywny stosunek do otoczenia, pomaga przełamywać niepewność, słabą wolę, trudności ze skupieniem uwagi i koordynacją. Kontakt z koniem motywuje do pracy i maksymalnego wysiłku, do panowania nad emocjami i przezwyciężania niebezpieczeństw.


image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53