Grupy wychowawcze (Internat)

Integralną część Ośrodka stanowi internat. Wychowankowie przydzieleni są do 7 grup wychowawczych. Obecnie są 2 grupy dziewcząt i 5 grup chłopców. Liczba wychowanków w grupie nie przekracza 8 osób. Każda grupa posiada osobną świetlicę i pokoje sypialne. Opiekę nad grupą sprawują wykwalifikowani nauczyciele – wychowawcy.

Czas spędzony w internacie to również przedłużenie terapii i rewalidacji w zakresie oddziaływań pedagogicznych, nauki samodzielności i umiejętności społecznych. W czasie wolnym wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju organizowanych zajęciach: plastycznych, sportowych i kulinarnych. Do swojej dyspozycji mają: boisko, salę gimnastyczną, bilard, cymbergaj.


image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53