Gimnazjum

Gimnazjum Specjalne, wchodzące w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie przeznaczone jest dla absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Gimnazjum realizuje zadania wynikające z programów opracowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.
Uczniowie w zależności od potrzeb objęci są zajęciami specjalistycznymi: korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, terapią psychologiczną oraz innymi o charakterze terapeutycznym. Mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych.


image01 image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53