Rok szkolny 2009-2010

02.10.2009- Spotkanie z rodzicami


02.10.2009 odbyło pierwsze w roku szkolnym 2009/2010 spotkanie z rodzicami. Dyrektor Jarosław Witek przedstawił priorytety w działalności edukacyjno - wychowawczej placówki, plany inwestycyjne oraz sprawy organizacyjne.

W jawnym głosowaniu wybrano nową Radę Rodziców. Zasiadają w niej:
1. Jabłoński Arkadiusz - przewodniczący.
2. Leonowicz Marta - sekretarz.
3. Śliwka Ewa - sekretarz.
4. Koroś Iwona - skarbnik.
5. Pawliszyn Marzena - członek.
6. Sawicka Wiesława - członek.
7. Rogalska Ewa - członek.

Następnie rodzice spotkali się z wychowawcami klas, gdzie dokonano analizy indywidualnych programów edukacyjnych oraz omówiono sprawy bieżące.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53