Rok szkolny 2009-2010

14.10.2009- Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej


14 X 2009 roku nasza placówka była gospodarzem Powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczął je występ szkolnego zespołu instrumentalnego POPCORN, który wykonał akompaniament na instrumentach perkusyjnych do dwóch utworów.
Gości powitał dyrektor Ośrodka Jarosław Witek. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta Powiatu Ostródzkiego Zbigniew Połoniewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty w Ostródzie p. Bożena Janowicz, radni powiatowi, wiceburmistrz Miasta i Gminy Morąg Andrzej Kikoła, przedstawiciele ZNP i NSZZ "Solidarność" oraz przyjaciele placówki.
Następnie wręczone zostały medale z okazji X - lecia Powiatu Ostródzkiego dyrektorom placówek oświatowych i wyróżnionym nauczycielom. Z naszej placówki otrzymali je: Jarosław Witek, Ryszard Krajewski, Jadwiga Piotrowska, Hanna Witek i Jadwiga Michorczyk.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Starosty Ostródzkiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Wśród 12 nagrodzonych osób znaleźli się: dyrektor Jarosław Witek i nauczycielki Jadwiga Piotrowska i Anna Wiśniewska.
Wielu wrażeń artystycznych dostarczył występ zespołu tanecznego "Orient Show".
W dalszej części spotkania wręczone zostały nagrody dyrektora SOSW w Szymanowie. Uhonorowani nimi zostali: Agnieszka Jędrzejewska, Hanna Raćkowska, Jolanta Jabłonowska, Katarzyna Stefaniuk, Joanna Rutkowska, Wiesława Szczurowska, Ryszard Krajewski i Marek Michorczyk.
Końcowym akcentem uroczystości był występ zespołu teatralnego GRiM, który przedstawił inscenizację bajki "Brzydkie kaczątko". Zebrani nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Poruszeni byli zwłaszcza wspaniałym występem Artura Graczyka w roli brzydkiego kaczątka.
Podsumowaniem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był poczęstunek .

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53