Rok szkolny 2009-2010

06.12.2009- Seminarium


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie był organizatorem seminarium na temat. "Międzynarodowa wymiana doświadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodzicami". Odbyło się ono w dniach 5 - 6 grudnia 2009 w Sali konferencyjnej Hotelu Irena w Morągu. Projekt w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych sfinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Otrzymane fundusze stanowią 85% kosztów organizacji seminarium, 15% jest udziałem własnym organizatora, który dofinansowało Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
Projekt jest efektem kilkuletniej współpracy z instytucjami i organizacjami z Kaliningradu.

W seminarium wzięli udział specjaliści i rodzice dzieci niepełnosprawnych z organizacji Obwodu Kaliningradzkiego:
1. Kaliningradzka Regionalna Organizacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "MARIJA"
2. Kaliningradzkie Rehabilitacyjno - Kształcące Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych "Sukces"
3. Kaliningradzkie Rehabilitacyjne Centrum dla Dzieci i Młodzieży "Szczególne dziecko"

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie, Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze" w Szymanowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek specjalnych i poradni psychologiczno - pedagogicznych powiatu ostródzkiego. Seminarium prowadziła pani Tatiana Eliasson, psycholog z Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych ze Sztokholmu. Tematyka obejmowała metody pracy i diagnozę dziecka niepełnosprawnego oraz formy pomocy rodzinie. Wykłady i zajęcia warsztatowe poprzedziły prezentacje multimedialne przygotowane przez wszystkich partnerów projektu.
W seminarium wzięło udział około 75 osób, w tym rodzice, nauczyciele i specjaliści. Wszyscy wyrazili chęć dalszej współpracy w ramach wymiany doświadczeń między partnerami.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53