Rok szkolny 2009-2010

01.05.2010- Projekt ,,Młodzież przyszłością-wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim-cz. II"


Nasza placówka bierze udział w projekcie "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim - cz. II", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku szkolnym 2009/2010 nasi wychowankowie realizują zadania projektu w ramach bloku 3: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-zawodowe służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. W zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotu : stolarstwo, mała poligrafia oraz rękodzieło artystyczne uczestniczy 10 uczniów szkoły zawodowej . Uczestnicy projektu ze szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie w trakcie zajęć.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53