Rok szkolny 2010-2011

20.08.2010- Wyjazd do Kaliningradu


Członkowie grupy teatralnej "GRiM" działającej w ośrodku w dniach 20-22 sierpnia 2010 r. wzięli udział w I Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Kaliningradzie. Młodym aktorom towarzyszyli: opiekunowie koła teatralnego, pani Jadwiga Piotrowska w roli tłumaczki i pan Jarosław Witek, dyrektor placówki. Na scenie przedstawili pantomimę "Brzydkie kaczątko". Wystąpili w specjalnie przygotowanych strojach. W przeglądzie wzięli udział także Szwedzi, Ukraińcy, Litwini, Białorusini i Rosjanie. Zaprezentowali zróżnicowane formy sceniczne m. in.: pantomimę, sztuki mówione, taniec i śpiew. Za festiwalowe występy nie przyznawano miejsc. Każda grupa otrzymała taką samą statuetkę, a wszyscy aktorzy amatorzy - pamiątkowe upominki.
Wyjazd wychowanków SOSW do Kaliningradu był konsekwencją współpracy placówki z tamtejszymi organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Do udziału w przeglądzie przedstawicieli ośrodka zaprosiła Kaliningradzka Organizacja Inwalidów "Marija", z którą placówka współpracuje już od kilku lat. Festiwal będzie kontynuowany za rok. SOSW w Szymanowie został włączony w organizację kolejnej edycji przeglądu. Członkowie i opiekunowie koła teatralnego już planują następny występ.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53