Rok szkolny 2010-2011

04.10.2010- Spotkanie z rodzicami


W poniedziałek, 4 października odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie rodziców uczniów z nauczycielami i dyrekcją ośrodka. Podczas zebrania omówione zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem placówki. Dyrektor Jarosław Witek poinformował przybyłych o postępach w budowie nowego pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego, a także kolejnych planach rozwoju ośrodka. Uczestnikom zebrania przedstawiono kalendarz roku szkolnego 2010/2011. Podczas spotkania wybrano przedstawicieli rodziców uczniów, którzy będą ich reprezentować w Radzie Rodziców. W jej skład weszli: Arkadiusz Jabłoński, Marta Leonowicz, Iwona Koroś, Marzenna Pawliszyn, Wiesława Sawicka, Janina Śliwka, Ewa Rogalska.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53