Rok szkolny 2010-2011

20.02.2011- Projekt "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego - drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego"


Nasza placówka bierze udział w projekcie "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego - drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2010/2011 nasi wychowankowie realizują zadania projektu w ramach bloku 3: Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów: gospodarstwo domowe, poligrafia, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja oraz rękodzieło artystyczne uczestniczy 12 uczniów. Uczestnicy projektu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie w trakcie zajęć.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53