Rok szkolny 2010-2011

16.05.2011- Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


W dniu 16.05.2011 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szymanowie zorganizowali happening z okazji "Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną". Główny punkt programu stanowił uroczysty przemarsz z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Wróblewskiego, następnie ulicami Sienkiewicza i Mickiewicza do Morąskiego Domu Kultury. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne, ich rodziny, pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczniowie i wiele innych osób. Odbyły się także wystąpienia organizatorów, osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, zaproszonych gości. Imprezę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. W trakcie spotkania trwało wspólne malowanie obrazu "Pod wspólnym niebem".

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53