Plan lekcji

Szkoła Podstawowa

Pobierz plan zajęć w pliku pdf

Gimnazjum

Pobierz plan zajęć w pliku pdf

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Pobierz plan zajęć w pliku pdf


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53