O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie istnieje od 1982 r. Położony jest w pięknej, bogatej w zieleń okolicy Morąga. W placówce przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 3 do 25 roku życia.
Nauka i wychowanie obejmuje przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy. Każdy uczeń szkoły realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.
Wszyscy podopieczni mają zapewnioną terapię prowadzoną przez specjalistów. Wykorzystujemy różnorodne metody terapeutyczne takie jak: Terapię SI, Metodę Tomatisa (stymulacja audio-psycho-linwistyczna), Indywidualną Stymulację Słuchu Johansena IAS oraz EEG biofeedback. Uczniowie objęci są także wszechstronną rehabilitacją ruchową, uwzględniającą indywidualne potrzeby.
Jesteśmy jedyną z nielicznych placówek w kraju, która prowadzi zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej. Nasi uczniowie mogą aktywnie wypoczywać korzystając z terenu rekreacyjno-sportowego wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną, boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, duży plac zabaw oraz park zwierząt. W ośrodku prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, z którego korzystają dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje bardzo nowoczesną bazą lokalową, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno-terapeutycznej. Edukację wspieramy nowoczesnymi technologiami multimedialnymi, wykorzystując na zajęciach komputery, tablety, wizualizery i tablice interaktywne.
Odpowiadamy na indywidualne potrzeby Twojego dziecka.


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53